dinsdag 22 juni 2021

Genadige God, Jezus Messias heelde verstoten en gebroken mensen met zijn liefdevolle woorden en aanraking. Wij vragen Uw ontferming voor mensen die leven in de armere wijken van Nouakchott, de hoofdstad van de Islamitische Republiek Mauritanië. Geef dat zij mensen ontmoeten die het Evangelie uitdragen in daden van naastenliefde. Uit dank voor alle Mauritaniërs van goede wil. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren, door Christus onze Heer.