dinsdag 22 augustus 2023

Barmhartige Heer, onder de leerlingen van Jezus van Nazareth bevonden zich heilige en sterke vrouwen aan wie wij ons kunnen spiegelen. Wij danken U voor hen en voor de hedendaagse heilige vrouwen van Uw Kerk: voor hen die brood geven aan de armen; voor hen die kinderen opvoeden; voor hen die, hooggeleerd, ons de goddelijke wijsheid doorgeven; voor hen die vrede verkondigen in daden; voor hen die in de stilte van de eenzaamheid de komst van Uw Koninkrijk afsmeken. Dit danken wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de vrede, door Christus onze Heer.