Eeuwige God, Uw Zoon is de deur aan wie allen worden uitgenodigd aan te kloppen. Hij is de weg die naar U leidt. Hij is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor Zijn komst in ons midden en vragen dat zijn verwachtingsvolle komst met Kerstmis ons vreugdevolle hoop geeft op Zijn komst bij het einde der tijden. Door Christus onze Heer.