Almachtige God, U hebt Uw Kerk het bloedgetuigenis van de heilige martelaren gegeven. Wij willen U danken voor deze moedige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen de vrede van Christus met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U vandaag voor allen die in Noord-Korea vervolgd worden omwille van hun geloof in Uw Zoon. Wij vragen U: sta hen steeds bij en bescherm hen met krachtige arm tegen hun vervolgers. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cecilia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.