Eeuwige God, Uw heilige Geest geeft ons leven en wekt ons op tot liefde voor onze naasten. Wij bidden U voor alle jonge mensen in Algerije die geen werk kunnen vinden – speciaal voor hen die hoog opgeleid zijn. Dat zij de kans krijgen om mee te bouwen aan de opbouw van hun samenleving; dat zij voldoende verdienen om een gezin te onderhouden. Om gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josephine Leroux, martelares, door Christus onze Heer.