Heer onze God, Uw Woord geeft ons het ware leven. Wij willen U vandaag danken U voor de vele Nederlandse Christenen die de Goede Boodschap van Uw Zoon verkondigen in het buitenland. Wij vragen Uw bescherming bij hun verkondigingswerk, Uw kracht in moeilijke situaties en Uw wijsheid in hoe te handelen. Geef dat hun toewijding veel vrucht mag dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaar Mauritius en zijn gezellen, door Christus onze Heer.