Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze dag voor alle bewoners van Iran. Wij vragen dat U hun oren opent voor Uw Evangelie en dat U hun hart raakt met Uw Woord van leven. Wij danken U voor alle geloofsverkondigers in Iran. Bemoedig hen, zegen hun arbeid en schenk hun innerlijke vrede om met vreugde Uw Woord steeds weer te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.