Barmhartige God, U openbaart zich in vriendschap van mensen voor elkaar. Wij bidden U vandaag voor Christenen over de hele wereld – speciaal voor hen die in armoede leven. Dat zij in deze Goede Week de vruchten van het verlossingswerk van Uw Zoon mogen oogsten en uitdelen aan elkaar en al hun naasten. Door Christus onze Heer.