Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de melaatsen met Zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden, liet de doven horen en deed verlamden opstaan en lopen. Wij vragen U vandaag: raak de harten aan van de rijken en machtigen in Panama. Geef dat zij omzien naar de armen in hun midden en zich inzetten voor de verbetering van hun levensomstandigheden. Dit vragen wij U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Antigua, patrones van Panama, door Christus onze Heer.