dinsdag 21 september 2021

God onze goede Vader, U bent de bron van alle heiligheid en alle goeds. Wij bidden U: heilig ons en onze daden met de dauw van uw Heilige Geest en maak dat wij steeds meer op uw goede Zoon, Jezus Messias, lijken. Geef dat wij dagelijks zijn Goede Boodschap van leven, licht en liefde trouw blijven uitdragen aan de mensen om ons heen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.