dinsdag 21 mei 2024

Genadige God, U hebt Uw grote liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus, Uw Zoon en Gezalfde. Hij trok rond en genas de zieken, opende de ogen van blinden en deed de lammen lopen. Wij vragen U dat de vele jonge mensen die in verwarring verkeren over hun identiteit en toekomst, zijn genezende aanraking mogen ervaren in hun leven. Dat hun ogen opengaan en dat zij zich bekeren tot Hem, Uw Zoon, de enige bron van het ware leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Christian de Chergé en zijn medebroeders, monniken en martelaren, vermoord in Algerije, door Christus onze Heer.