Genadige God, Uw levend Woord, Jezus Christus, is het ware Licht en de Schepper van het licht. In deze Veertigdagentijd bidden wij U dat wij steeds in geloof overwegen al wat heilig is en altijd leven in het Licht van Uw aanwezigheid. Bescherm Uw Kerk tegen de woede en de macht van haar vervolgers; blijf de slachtoffers van vervolging nabij en schenk hun moed en hoop in gevaarlijke tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Matthew Flathers, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.