dinsdag 21 juni 2022

Barmhartige Heer, genadige God, aan mensen in nood schenkt Gij redding. Wij willen U daarom bidden voor de armen en onwetenden in Nigeria. Voor hen, die slachtoffer zijn van roof en geweld, voor hen die gedwongen worden zich te prostitueren, en voor hen die uit nood gevaarlijk werk moeten verrichten.  Sta deze kleinen bij in al hun nood. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Rigby, lekengelovige en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.