Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is de Goede Herder die zijn schapen roept. Wij bidden U dat Zijn stem gehoord en verstaan wordt door jongeren in het Heilig Land. Dat zij de waarheid en schoonheid van het heilig Evangelie onderkennen en omarmen. Dat zij moedig gestalte geven aan hun nieuw geloof in daden van naastenliefde en verkondiging. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Victor, martelaar, door Christus onze Heer.