dinsdag 21 februari 2023

Goede God, Uw ene heilige Kerk verkondigt door alle eeuwen de volle waarheid van het Evangelie. Wij bidden U voor de Kerk in Turkije die in voorgaande jaren zoveel geleden heeft onder vervolging. Geef dat steeds meer jonge Turken geraakt worden door de Blijde Boodschap en met hun nieuw geloof, hun hoop en hun liefde veranderingen brengen in de Turkse samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Damiani, kluizenaar en kerkleraar, door Christus onze Heer.