dinsdag 21 december 2021

Genadige God, het Licht van uw geliefde Zoon Jezus van Nazareth kan de duisternis in ons hart verjagen. In deze laatste dagen vóór Kerstmis danken wij U voor allen die zich inzetten voor vrede in het Midden-Oosten. Wij bidden dat zij de juiste woorden vinden om mensen nader tot elkaar te brengen. Dat machthebbers inzien dat de ware vrede voortkomt uit het geloof in Jezus Christus, en handen en voeten krijgt in daden van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Anrê Tran An Dung, priester, martelaar tijdens de Vietnamese vervolgingen, door Christus onze Heer.