God onze Vader, in India wonen miljoenen mensen die de Paasboodschap van Jezus Christus nog niet kennen. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk onder de Indiërs – speciaal onder de machthebbers en mensen met invloed. Dat velen van hen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Door Christus onze Heer.