Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze dag voor alle bewoners van Algerije. Wij vragen U: open hun oren voor Uw Goede Boodschap en raak hun hart met Uw Woord van leven. Wij danken U voor allen die het Evangelie verkondigen in Algerije. Bemoedig hen, zegen hun arbeid en bescherm hen tegen geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pius X, door Christus onze Heer.