Almachtige God, U bent de ware bron van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die macht uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen in Rusland. Geef dat zij het geestelijke en materiële welzijn van hun landgenoten steeds voor ogen houden. Open hun ogen en oren voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.