God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen gevraagd om te bidden om arbeiders voor de oogst. Wij bidden U daarom vandaag voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Iran. Schenk Uw volk er bekwame en moedige herders op hun levensweg. Open de oren van de inwoners van Iran voor de Blijde Boodschap en zegen het land met bloeiende geloofsgemeenschappen die Uw liefde uitdragen in woord en in daad. Door Christus onze Heer.