God die liefde is, Uw levend Woord kwam als Licht in de duisternis om ons te verlichten. Wij vragen vandaag Uw zegen voor de vele jonge mensen van goede wil in Mexico. Geef dat hun goede daden op positieve wijze opgemerkt worden en dat zij de kans krijgen om mee te werken aan de opbouw van een betere samenleving voor alle Mexicanen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agnes, maagd en martelares, door Christus onze Heer.