dinsdag 20 oktober 2020

God van vrede, tot de blindgeborene heeft Uw Zoon gezegd: ga u wassen, en hij kon zien. Wij bidden U: open de ogen van velen in Irak voor het Evangelie. Laat Uw Woord van vrede ontkiemen in hun hart en bloeien in hun leven van alledag. Geef dat hun geloof in Christus en Zijn Kerk veel goede vrucht draagt voor de Iraakse samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Magdalena van Nagasaki, martelares, door Christus onze Heer.