dinsdag 20 april 2021

Almachtige God, de bergen, de zeeën, de bomen en de dieren – heel de schepping verkondigt Uw glorie. Wij bidden om Uw zegen over de katholieke gemeenschappen in Guatemala en Honduras, die meestal van heel weinig geld het kerkelijke leven gaande moeten houden. Geef hun voldoende middelen voor diakonale zorg en missionair werk. Dat onze geloofsgenoten in deze landen mogen groeien in aantal en in geloof, alsook in liefde voor U en hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sara van Antiochië, moeder en martelares, door Christus onze Heer.