God van Israël, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U vandaag dat de verschillende groepen mensen die in Bethlehem wonen steeds met elkaar de vrede van Christus zoeken. Zegen hun stad en hun huizen, hun arbeid en hun recreatie. Bevrijd allen die gevangen zitten in de duisternis van het ongeloof, door het Licht van Uw vleesgeworden Woord, Christus onze Heer.