Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is de poort naar het hemelse geluk. Wij vragen U vandaag om Uw liefdevolle nabijheid voor alle ouderen in Turkije die lijden onder ziekte, onrecht, eenzaamheid en armoede – speciaal voor hen die wonen en opgroeien in de vervuiling en drukte van de grote steden. Wij vragen U, Heer: zegen hen met de gave van Uw Geest. Door Christus onze Heer.