God onze Schepper, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders voor de grote oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap, diaconaat en het religieuze leven in Sri Lanka. Geef onze broeders en zusters in dat land bekwame mannen als herders op hun levensweg. Geef Uw Kerk in Sri Lanka bezielde mensen die Uw Woord aan hun landgenoten verkondigen. Schenk Uw Kerk monniken en monialen die van U getuigen door een leven van stilte, eenvoud en gebed. Schenk aan de Sri Lankaners een groeiend geloof in de Goede Boodschap van Uw Zoon. Door Christus onze Heer.