Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds bidden om arbeiders, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in China. Geef Uw Kerk in China bekwame en moedige mannen als herders op hun levensweg. Wij bidden U ook voor roepingen tot het religieuze leven en het huwelijk. Schenk aan vele leidinggevenden in China een vurig geloof in de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Door Christus onze Heer.