Heilige God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen Uw zegen voor de vrouwen in Azerbeidzjan die lijden onder onrecht en uitsluiting. Geef dat zij de Blijde Boodschap van Uw Zoon leren kennen, omarmen en uitdragen aan hun gezinnen. Geef dat zij de kans krijgen om mee te bouwen aan Uw Koninkrijk en elke dag weer de kracht ontvangen om te blijven bouwen aan hun eigen toekomst in vrijheid en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.