dinsdag 2 november 2021

Barmhartige Heer, uw Zoon Jezus de Messias is ons steeds voorgegaan en Hij zit nu aan uw rechterhand om voor velen een plaats bij U te bereiden. Wij gedenken vandaag met genegenheid onze dierbare overledenen en gedenken ook allen die vermoord zijn omdat zij Jezus Christus hebben beleden als de verrezen Heer. Wij bidden: wees barmhartig en bevrijd allen uit de macht van de dood. Door Christus onze Heer.