dinsdag 2 maart 2021

God van mateloze vergeving, een vermorzeld hart wijst Gij niet af. Wij bidden U in deze Veertigdagentijd voor de bisschoppen: om een vruchtbare bezinning op de geloofsmysteries op weg naar Pasen. Geef dat zij Uw zonen en dochters hoeden met wijsheid, met geduld en met liefde. Wij danken U voor hun trouwe arbeid voor de katholieke Kerk en voor alle mensen van goede wil. Wees vooral de bisschoppen nabij die gevangen zitten of verdwenen zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de vier martelaren van Porto Romano, door Christus onze Heer.