Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus trok rond en genas zieke en gebroken mensen met Zijn liefdevolle aanraking. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij U dat allen die lijden, geraakt mogen worden door het Hart van Jezus en Hem als de Weg in hun leven omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren, door Christus onze Heer.