dinsdag 2 januari 2024

Genadige God, Uw liefde wordt door de Kerk met vreugde verkondigd van Morgenland tot Avondland. Wij danken U voor de groei van onze wereldwijde geloofsgemeenschap, ondanks ernstige vervolgingen in vele landen. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij deze maand dat de heilige Geest ons de gave van de verschillende charisma’s helpt herkennen binnen de Christelijke gemeenschap en ook de rijkdom van de verschillende liturgische tradities binnen de katholieke Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren, door Christus onze Heer.