dinsdag 2 februari 2021

Heer, God van Israël, in Jezus Uw Messias openbaart U de ware liefde, fundament van heel Uw schepping. Zijn ouders hebben hem veertig dagen na zijn geboorte aan U opgedragen volgens de wet van Mozes. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die kinderen grootbrengen. Geef dat zij met veel liefde, wijsheid en geduld hun ouderlijke taak uitvoeren. Zegen de kinderen met gezondheid, levensvreugde en eerbied voor hun ouders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.