dinsdag 19 september 2023

Trouwe en liefdevolle God, U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor mannen en vrouwen in Malawi die een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Voor machthebbers, religieuze leiders, ‘influencers’, en zakenlieden. Dat zij het spirituele en lichamelijke welzijn van hun landgenoten bevorderen. Geef dat rijken en invloedrijken, in navolging van Christus, de waardigheid van hun medemensen steeds voor ogen houden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop Januarius, martelaar tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.