Almachtige God, met wijsheid en geduld leidt Gij Uw volk naar de vrijheid van het Koninkrijk van Jezus Christus. Wij danken U voor het trouwe geloof van monniken en monialen in Australië. Blijf hen zegenen naar lichaam en geest, verlicht hun hart steeds met liefde voor U en voor hun naasten en geef dat hun toewijding aan Uw Kerk een krachtig getuigenis is voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Celestinus, paus en kluizenaar, door Christus onze Heer.