dinsdag 19 maart 2024

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus de Christus noemde U ‘Abba’. Vandaag bidden wij U voor alle huisvaders in India. Geef dat zij hun kinderen met liefde, geduld en wijsheid opvoeden samen met hun echtgenote. Geef dat zij het geestelijke en materiële welzijn van hun kroost behartigen en inzien dat de Goede Boodschap van Jezus Christus de enige weg is naar ware menselijke ontplooiing. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.