dinsdag 19 juli 2022

Almachtige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth omarmde hen die uitgesloten werden. Wij vragen Uw beschermende en bemoedigende nabijheid voor arme vrouwen en meisjes in Nigeria die achtergesteld en uitgebuit worden. Wij danken U voor de goede zorg die hen gegeven wordt door de verschillende congregaties van religieuze zusters die daar werkzaam zijn. Wij bidden U om nieuwe roepingen voor de actieve religieuze gemeenschappen in Nigeria. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth Qin Bianshi, echtgenote, martelares tijdens vervolgingen in China, door Christus onze Heer.