dinsdag 19 april 2022

Genadige God, stervend aan het kruis tussen twee misdadigers in, heeft Uw Zoon Jezus de Gezalfde Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard en ons Uw Geest van leven geschonken. Wij vragen U in deze heilige eerste Paasweek: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, het instrument van Uw vrede en verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.