Levende God, Uw Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Op weg naar de viering van de geboorte van Uw Zoon, bidden wij voor alle Christenen in Congo. Geef dat zij de vreugde om Zijn komst steeds mogen ervaren in hun dagelijkse leven en dat zij deze vreugde in alle vrijheid mogen uitdragen aan hun landgenoten. Door Christus onze Heer.