Schepper God, de heilige martelaren hebben met grote overtuiging Uw lof bezongen tot in de dood. Wij bidden U vandaag om inzicht, helderheid en wijsheid voor jonge mensen die een zinvolle weg zoeken in het leven. Dat zij de Blijde Boodschap van Jezus Christus ontdekken en omarmen en uitdragen aan hun leeftijdsgenoten. Wij vertrouwen op Uw genade voor onze wereld. Door Christus onze Heer.