God onze Vader, in de verrijzenis van Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze dag: waak over Uw kleine Kerk in Iran en geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam en in de verkondiging van het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Januarius, door Christus onze Heer.