Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds weer bidden om herders, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom vandaag voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Thailand, Maleisië en Singapore. Geef de gelovigen in deze landen bekwame, vrome en inspirerende mannen als begeleiders op hun levensweg. Schenk aan alle bewoners van deze landen een vurig geloof in de Blijde Boodschap. Door Christus onze Heer.