Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus geeft mensen nieuw leven en hoop op betere tijden. Wij bidden U met vertrouwen voor Uw Kerk in Egypte. Dat vele jonge Egyptenaren bezield raken door het voorbeeld van Uw Zoon. Dat Uw Kerk in Egypte mag groeien in geloof en in aantal, om zo een krachtig teken te zijn van Uw liefde. Wij danken U voor alle Egyptische geloofsverkondigers. Bemoedig hen bij hun arbeid en schenk hun innerlijke vrede. Door Christus onze Heer.