Almachtige, eeuwige God,Uw Zoon heeft de toegang tot het eeuwige leven ontsloten. Zijn kruisdood en verrijzenis zijn een Goede Boodschap van heil voor alle mensen. Wij bidden U daarom dat de religieuze leidersin Turkije het recht van alle Turken erkennen om Uw Blijde Boodschap te verkondigen en te horen. Wij vragen U ook om de oren van de Turkse regeringsleiders te openen voor Uw Woord van liefde en gerechtigheid.Door Christus onze Heer.