God van vergeving, Uw vergevingsgezindheid is alom bekend. Wij bidden U in deze tijd van bekering voor alle mensen in Indonesië die getroffen zijn door natuurgeweld – speciaal voor de jonge kinderen. Geef dat de aangeboden hulp, zoals voedsel, water en medische zorg, steeds op de goede plekken komt en eerlijk verdeeld wordt. Wij vragen Uw zegen voor hulpverleners en mensen van goede wil. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.