God van levenden, U schenkt ons steeds weer nieuwe kansen in het leven. Geef dat wij de weg van Uw Zoon in vertrouwen volgen. Wij danken U dat wij deze dag in alle vrijheid en veiligheid Uw Zoon mogen navolgen en belijden. Geef dat wij vandaag toenemen in geloof en in liefde. Dat ons gebed en onze goede werken vrucht dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.