dinsdag 18 mei 2021

Barmhartige God, U trekt zich het lot aan van de vele mensen die lijden onder hun dagelijkse nood. Wij danken U voor de inzet van de medewerkers van de stichting Kerk in Nood, in ons eigen land en overal ter wereld. Wij vragen Uw zegen voor hen en voor hun dierbaren, alsook voor allen die door gebed, financiële en materiële steun het leven van noodlijdenden willen verbeteren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, paus en martelaar, door Christus onze Heer.