Barmhartige God, U bent de bron van ware vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Pakistan. Geef dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten bevorderen en de godsdienstvrijheid van de kleine minderheden in hun land garanderen. Open hun ogen en oren voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Victoire Gusteau, lekengelovige, martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.