Almachtige God, Jezus van Nazareth is de levende openbaring van Uw genezende liefde. Wij bidden U vandaag voor kwetbare mensen in Vietnam die in deze tijd worstelen met ziekte. Wij vragen U, Heer: wees hun naar lichaam en ziel nabij in de liefdevolle zorg die  hun naasten hen aanreiken en geef dat zij mogen genezen van hun kwaal. Door Christus onze Heer.