Almachtige God, Jezus de Christus heeft zich uit liefde voor ons prijsgegeven aan de kruisdood om ons met U te verzoenen. Wij bidden U in deze Paastijd voor mensen in Argentinië die grote en kleine offers brengen ten behoeve van het welzijn van hun naasten. Voor mannen en vrouwen die onbaatzuchtig behulpzaam zijn, vrede zoeken en gerechtigheid verkondigen. Om Uw rijke zegen in hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perfecto van Córdoba, priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.